Nhấn để gọi 0903.651.151

Các Loại Vải Khác

 • Vải may áo Veston 01

  0 out of 5
  • Thành phần: Polyester, Cotton
  • Độ rộng: 1.5m – 1.8m
  • Công dụng: May áo vest.
  • Màu sắc: Nhiều màu.

 • Vải may áo Veston 02

  0 out of 5
  • Thành phần: Polyester, Cotton
  • Độ rộng: 1.5m – 1.8m
  • Công dụng: May áo vest.
  • Màu sắc: Nhiều màu.

 • Vải may diều 01

  0 out of 5
  • Thành phần: sợi Nylon, Icarex, Mylar…
  • Độ rộng: 1.2m – 1.5m
  • Công dụng: Làm diều
  • Không thấm nước.
  • Màu sắc: Nhiều màu.

 • Vải may diều 02

  0 out of 5
  • Thành phần: sợi Nylon, Icarex, Mylar…
  • Độ rộng: 1.2m – 1.5m
  • Công dụng: Làm diều
  • Không thấm nước.
  • Màu sắc: Nhiều màu.

 • Vải may diều 03

  0 out of 5
  • Thành phần: sợi Nylon, Icarex, Mylar…
  • Độ rộng: 1.2m – 1.5m
  • Công dụng: Làm diều
  • Không thấm nước.
  • Màu sắc: Nhiều màu.

 • Vải may diều 04

  0 out of 5
  • Thành phần: sợi Nylon, Icarex, Mylar…
  • Độ rộng: 1.2m – 1.5m
  • Công dụng: Làm diều
  • Không thấm nước.
  • Màu sắc: Nhiều màu.

 • Vải may đồng phục học sinh

  0 out of 5
  • Thành phần: Polyester, Cotton
  • Độ rộng: 1.5m – 1.8m
  • Công dụng: Thấm hút mồ hôi tốt, thích hợp để may đồng phục học sinh
  • Màu sắc: Nhiều màu.

 • Vải phi gân 01

  0 out of 5
  • Thành phần: sợi Polyester
  • Độ rộng: 1.2m – 1.5m
  • Màu sắc: Nhiều màu.

 • Vải phi gân 02

  0 out of 5
  • Thành phần: sợi Polyester
  • Độ rộng: 1.2m – 1.5m
  • Màu sắc: Nhiều màu.