Nhấn để gọi 0903.651.151
 • Vải Kaki TC 01

  0 out of 5
  • Thành phần: 65% Poly – 35% Cotton.
  • Khổ: 1.2m – 1.5m.
  • Trọng lượng: 420gm2.
  • Màu sắc: nhiều màu

 • Vải Kaki TC 02

  0 out of 5
  • Thành phần: 65% Poly – 35% Cotton.
  • Khổ: 1.2m – 1.5m.
  • Trọng lượng: 420gm2.
  • Màu sắc: nhiều màu

 • Vải Kaki TC 03

  0 out of 5
  • Thành phần: 65% Poly – 35% Cotton.
  • Khổ: 1.2m – 1.5m.
  • Trọng lượng: 420gm2.
  • Màu sắc: nhiều màu

 • Vải Kaki TC 04

  0 out of 5
  • Thành phần: 65% Poly – 35% Cotton.
  • Khổ: 1.2m – 1.5m.
  • Trọng lượng: 420gm2.
  • Màu sắc: nhiều màu

 • Vải Kaki TC 05

  0 out of 5
  • Thành phần: 65% Poly – 35% Cotton.
  • Khổ: 1.2m – 1.5m.
  • Trọng lượng: 420gm2.
  • Màu sắc: nhiều màu

 • Vải Kaki TC 06

  0 out of 5
  • Thành phần: 65% Poly – 35% Cotton.
  • Khổ: 1.2m – 1.5m.
  • Trọng lượng: 420gm2.
  • Màu sắc: nhiều màu

 • Vải Kaki TC 07

  0 out of 5
  • Thành phần: 65% Poly – 35% Cotton.
  • Khổ: 1.2m – 1.5m.
  • Trọng lượng: 420gm2.
  • Màu sắc: nhiều màu

 • Vải Kaki TC 08

  0 out of 5
  • Thành phần: 65% Poly – 35% Cotton.
  • Khổ: 1.2m – 1.5m.
  • Trọng lượng: 420gm2.
  • Màu sắc: nhiều màu